Ngọc bội Tỳ hưu khói phong thủy quý S726

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đá mã não khói (Quảng Đông). + Kích thước (dài

Ngọc bội 4 hồ lô phong thủy quý S232

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo hồ lô đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x

Ngọc bội hoa chuông vàng phong thủy quý S242

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội hoa chuông đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước

Ngọc bội vòng nguyệt bảo phong thủy quý S541

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng): 40cm x

Ngọc bội Tỳ hưu phong thủy quý S237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ Hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng):

Ngọc bội số 8 phong thủy quý S245

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội số 8 đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam). + Kích thước

Ngọc bội 3 hồ lô phong thủy quý CC1152

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo 3 hồ lô gỗ (Trung Quốc). + Kích thước (dài x

Ngọc bội 5 hồ lô phong thủy quý K125

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo 5 hồ lô gỗ (Trung Quốc). + Kích thước (dài x

Ngọc bội 12 Tỳ Hưu phong thủy quý S238

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá ngọc Hoàng Long vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 35cm +

Ngọc bội treo ớt phong thủ quý S223

+ Chất liệu và hoàn thiện: ớt đỏ bột đá màu (Quảng Đông) + Kích thước (dài): 28 quả, 24cm

Ngọc bội đồng tiền phong thủy quý S240

+ Chất liệu và hoàn thiện: Đá ngọc Hoàng Long (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 30cm + Khối


Trang Sức – Trang Sức Phong Thủy – Đồ Trang Sức – Vật Phẩm Trang Sức