Dây Chuyền, Mặt Đeo Cổ

Quan công đá hắc ngà phong thủy quý S2014

+ Chất liệu và hoàn thiện : Quan công thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx) + Kích thước (dài

Long quy đá hắc ngà phong thủy quý S2015

+ Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx). + Kích

Long mã đá hắc ngà phong thủy quý S2029

+ Chất liệu và hoàn thiện : Long mã (rồng và ngựa) thạch anh đen (đá hắc ngà, onyx) +

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2000-9034

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước

Tỳ hưu ngọc Myanmar phong thủy quý S2009

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar vân xanh, vân trắng (Vân Nam, Miến Điện). + Kích

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2000-8833

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước

Tỳ hưu ngọc Myanmar phong thủy quý S2008

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2001-4834

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2001-6673

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2001-6795

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2001-9360

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước