ngọc bội tỳ hưu phỉ thúy

Ngọc bội Tỳ hưu khói phong thủy quý S726

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đá mã não khói (Quảng Đông). + Kích thước (dài

Ngọc bội Tỳ hưu phong thủy quý S237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ Hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng):

Ngọc bội 12 Tỳ Hưu phong thủy quý S238

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá ngọc Hoàng Long vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 35cm +