peridot dùng chữa bệnh

Đá Quý Peridot và đặc tính, tác dụng ý học (theo dân gian)

peridot

  Peridot còn được biết đến như olivine hay chrysolite, được tạo thành bởi magma trong tinh thể núi lửa.