tỳ hưu làm trang sức

Ngọc bội Tỳ hưu khói phong thủy quý S726

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ hưu đá mã não khói (Quảng Đông). + Kích thước (dài

Ngọc bội Tỳ hưu phong thủy quý S237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Tỳ Hưu đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng):

Ngọc bội 12 Tỳ Hưu phong thủy quý S238

+ Chất liệu và hoàn thiện: đá ngọc Hoàng Long vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 35cm +

Nhẫn Tỳ hưu hổ phách phong thủy VM111

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ Hưu chế tác từ hổ phách bọc bạc 925. + Kích thước

Nhẫn Tỳ hưu Đông Linh phong thủy quý S448-1

+ Chất liệu và hoàn thiện: Nhẫn Tỳ hưu đá ngọc Đông Linh nguyên chiếc. + Kích thước (dài x

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2000-9034

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước

Tỳ hưu ngọc Myanmar phong thủy quý S2009

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar vân xanh, vân trắng (Vân Nam, Miến Điện). + Kích

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2000-8833

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước

Tỳ hưu ngọc Myanmar phong thủy quý S2008

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Myanmar (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2001-4834

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy phong thủy quý S2001-6673

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân xanh (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước